HOME.

DE KLUIS.

HET MONUMENT.

DE GESCHIEDENIS.

HET BEGIN.

DE BOKKENRIJDERS.

EEN BIJZONDERE KLUIZENAAR.

 

 

EEN BIJZONDERE KLUIZENAAR.

Een bijzonder interessante kluizenaar was pater Henricus Weerts uit Berg en Terblijt.

Hij leefde hier van 1860 tot 1889. Hij bezocht vaak op Schaloen de familie Villers de Masbourg. Daar vernam hij uit de krant dat Paus Pius IX in ernstige problemen zat; de Garibaldisten in Italië wilden alle gewesten samenvoegen tot één staat en één natie.
Ook moest de Paus de Vaticaanse provincie afstaan. Hij riep de katholieke jongeren uit heel West-Europa op om in dienst treden van zijn leger dat de bedreiging zou afwenden. Duizenden gaven gehoor aan deze noodkreet.
Zo ook Henricus Weerts. Zij kwamen in Oudenbosch bijeen en onder leiding van een Belgische oud-generaal, die zijn krijgsmacht "De Zouaven" noemde, trok men naar Marseille, vanwaar men in oude vaartuigen overstak naar Rome.
Helaas, de beslissende veldslag werd smadelijk verloren en een bedroefde Pius IX restte slechts het huidige Vaticaanstad.
Zouaaf Weerts maakt nog een berouwvolle boetetocht naar Jeruzalem en bracht vandaar een schilderij 'Gezicht op de Heilige Stad' mee, opgerold op zijn ransel en nu hangend in de vitrinekamer.
Maar ook erg bijzonder zijn de twee boeken die hij met een kroontjespen schreef over de reis en al zijn belevenissen in Italië.

                                

U ziet hier een voorbeeldpagina uit zijn handgeschreven boeken.

 

Schilderij van Zouaaf Weerts en gezelschap.
V.l.n.r. Henricus Weerts met kepie, naast hem Edouard, zoon van (zittend met baard), Graaf Villers de Masbourg. Zouaaf midden met armen over elkaar en zouaaf zittend aan tafel,
volgens opgave A.J. Heinen, en H. Broeren.
Het schilderij bevindt zich in de Kluis.

 

HOME