DE PAARDENZEGENING VAN ZONDAG 6 NOVEMBER 2016

Voor het achtste jaar op rij vond de Paardenzegening weer plaats bij ‘de Kluis’ op de Sjaasberg.

De vereniging BeHat van ‘Het Actief Trekpaard’ kwam weer met ruim 30 paarden en huifkarren uit Margraten naar de Sjaasberg en er waren ook nog enkele ruiters die hun zondagse ronde maakten en de zegening in hun ronde hadden opgenomen. Natuurlijk waren er ook de paarden van mensen uit de directe omgeving die elk jaar de zegening bijwonen en niet te vergeten de mensen die met hun honden kwamen om ook een zegen te vragen.

Een wonderlijk gebeuren uit het verre verleden werd ook nu weer op deze plaats tot leven gebracht.
De eerwaarde kluizenaar Arnoldus Haesen bakte hier zijn geneeskrachtige kruidenbroodjes om de boeren uit het Heuvelland te helpen bij het gezond houden van de veestapel. En hij had succes. Dit hulpwerk werd in heel Zuid-Limburg geprezen en aanbevolen.
Dat gebeurde rond 1750. Nu komen agrariërs en paardenliefhebbers weer op deze gewijde plek samen met hun trekpaarden en de omwonenden met hun honden om de dieren te laten zegenen. Emeritus Pastoor Jan Janssen treedt nu in de dienstbare voetsporen van Kluizenaar Haesen. Hij besprenkeld de mensen en dieren met reinigend wijwater en de geneeskrachtige Teunisbroodjes worden royaal rondgedeeld. De paarden hinniken dankbaar en de honden genieten kwispelstaartend mee van deze traktatie.
De Sjaasbergergank naar de heilbrengende Kluis herleeft ook op deze wijdingsdag, die zó een bekrachtiging vormt van de traditionele grote Sjaasbergergank op de laatste zondag van de maand juni.
Het religieuze monument de Kluis intensiveert zijn bekendheid als uitstralingspunt en immaterieel erfgoed onmiskenbaar het hele jaar door; bij iedere openstelling en ook bij deze Paardenzegening, die  georganiseerd werd door de 'Belangenvereniging Het actieve Trekpaard' en de Stichting Sjaasbergergank van de Kluis.

Natuurlijk werd er na afloop door veel mensen nog gebruik gemaakt van de extra openstelling van de 'de Kluis'.

 

Klik hier om te lezen en kijken naar de paardenzegening van 2011
Klik hier voor een foto-impressie van de zegening in 2012
Kijk hier om een idee te krijgen hoe het er was in 2013.

Er is in 2014 ook een film gemaakt, die ziet u hier

Als u hier klikt ziet u een aantal foto's die een impressie geven van de plechtigheid in 2014.
En hier staan de foto's van 2015
FOTO'S 2016 HIER

HOME