001_AANKOMST 002_AANKOMST 003_AANKOMST 004_VERZAMELEN 005_VERZAMELEN 006_VERZAMELEN 007_VERZAMELEN 008_WELKOM DOOR DHR BAADJOU 009_OPENING DOOR PASTOOR JANSSEN 010_ZEGENING 011_ZEGENING 012_ZEGENING 013_ZEGENING 014_ZEGENING 015_DE KINDEREN MOCHTEN MEEDOEN 016_OOK HONDENZEGENING 017_TEUNISBROODJES UITDELEN 018_TEUNISBROODJES UITDELEN 019_HET VOORSTELLEN VAN DE PAARDEN 020_SLUITING DOOR DE VOORZITTER VAN BEHAT TERUG