01_AANKOMST PAARDEN 02_AANKOMST PAARDEN 03_DEELNEMERS 04_DEELNEMERS 05_OOK KOETSEN 06_VEEL BELANGSTELLING 07_SCHIMMELS 08_ZE STAAN GEREED 09_WELKOM DOOR DE VOORZITTER 10_GEDULDIG WACHTEN 11_DE PASTOR VERTELD 12_ZEGENEN VAN DE BROODJES 13_VERDERE UITLEG 14_OOK VEEL HONDEN 15_NOG MEER HONDEN 16_ZEGENEN VAN DE HONDEN 17_ZEGENEN VAN DE PAARDEN 18_ZEGENEN VAN DE PAARDEN 19_BROODJES VOEREN 20_BROODJES VOEREN 21_BIJ DE PAARDEN 22_BIJ HET PAARD 23_WOORD VAN DE VOORZITTER 24_KLAAR VOOR VERTREK 25_EVEN NAPRATEN 26_VERTREK 27_VERTREK TERUG