Paardenzegening en uitreiking Teunisbrood bij de Kluis, 2011.

 

De paardenzegening zal in 2014 plaats vinden op 2 november 13.00 uur.

 

Op zondag 6 november om 11 uur  vertrokken vanaf de Hubertushoeve te Walem 24 paarden. Ze trokken ’n wagen, liepen onder ‘t zadel of werden geleid. Deze cortège over de heuvelrug van de Sjaasberg werd een indrukwekkend schouwspel in de mysterieuze sfeer van mist rondom de dampende paardenlijven en de breedgerande hoeden van de koetsiers. Dit samenspel van mens en dier, in de schitterende natuur aldaar, bood wederom een indrukwekkend  tafereel . Onvergetelijk was ook het moment van ’t binnenrijden in het bos achter de Kluis. Net of de paarden de plek herkenden en aan elkaar hun blijdschap hierover wilden kenbaar maken door vrolijk te hinniken. Het kon ook zijn dat ze de broodjes roken. Ze hadden in elk geval plezier in ’t hele gebeuren en de reeds aanwezige honden gaven dat ook te kennen door opgetogen geblaf en staartgekwispel.

De Stichting Sjaasbergergank heette bij monde van voorzitter Louis Pluijmen  het hele gezelschap en de talrijke toeschouwers hartelijk welkom. Hij memoreerde daarbij de kruidenkluizenaar Arnoldus Haesen (1742- 1764). Hij bracht  rónd 1750 met zijn Sint Teunisbroodjes de Sjaasbergergank op gang. De geneeskrachtige kruiden in de broden van vandaag zijn opgespeurd door kruidenkenner Mia Raymakers** en zij bakte ze samen met Lily Kickken.

Pastor Jan Jansen zegende na een korte meditatie en ‘n stichtende benedictie alle paarden en deelde de met een T gemerkte kruidenbroodjes uit. De aanwezige honden vergat hij ook niet.

De Behatvoorzitter* Theo Bastiaens gaf er blijk van een echte paardenliefhebber en -kenner te zijn door elk paard bij naam en ras aan het publiek voor te stellen.

De Kluisstichting  kreeg van hem tot slot veel lof en dank voor de fijne samenwerking  toegezwaaid.
Vele getuigen van dit inmiddels traditioneel gebeuren staken nog dankbaar ’n kaars op in de Kluis bij het graf van ‘d’n Hièremiet’ Arnodus Haesen.  

*    http://www.trekpaard-actief.nl/

**  Het onderzoek hiernaar is gedaan door mevr. Mia Raymakers-Brouns, Natuurgeneeskundig therapeut.
     
 Klik hier voor meer uitleg

      Gesprek op L1 radio over de paardenzegening

      Kijk hier naar de foto's van 2009
      En hier naar de foto's van 2010
      Hier staan de foto's van 2011

Terug naar nieuws uit de Kluis