Wij zijn geschokt door het onverwachte overlijden van onze opensteller

JO KISSELS

Met grote toewijding heeft hij jarenlang zijn beste krachten aan onze stichting gegeven.

Wij verliezen in hem een goede opensteller en een groot vriend van onze kluis

Wij wensen zijn vrouw Jos, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

 

 

 NAAR DE WEBSITE

IN MEMORIAM  JO KISSELS,  OVERLEDEN 11 AUGUSTUS 2018