Kruuske op de Kluis

In het inspectie rapport van 2003 werd door de Monumentenwacht melding gemaakt van roestvorming op het kruisteken boven op het torentje. De stalenstrippen waarmee het kruis aan het dak was bevestig waren voor 40% weggeroest. Door medewerking van enkele buurtbewoners van Walem werd het metaalwerk bijgewerkt en in een zwarte kleur gecoat. Het bolletje boven op het kruisteken is van bladgoud voorzien. De houtenbol die overgang vormde tussen het kruis en het dak is vervangen door een holle koperen bol. In deze bol is bij de plaatsing een document in een loden buis aangebracht. Op het document zijn de datum van herplaatsing, bestuur en de medewerkers welke hieraan medewerking hebben verleend vermeld. Tevens naar oud gebruik zijn munten van die dag in de bol aangebracht. Tijdens de Sjaasbergergank van 2004 stond het kruis naast het altaar en werd het door pastoor Benders van Schin op Geul gezegend. Op 27 oktober 2004 werd het kruis herplaatst.

 

 

TERUG NAAR KLEINE MONUMENTEN